ERKENDE AANNEMERS

Vanaf deze pagina kunt u de databank van de erkende aannemers ondervragen.

A. Indien u het exacte ondernemingsnummer of het btw-nummer van de aannemer kent, zoek dan hier:

help!  

of

help!


B. Indien u het exacte ondernemingsnummer of btw-nummer niet kent, zoek dan hier:

Gebruik een combinatie van criteria.
Probeer de selectiecriteria zo selectief mogelijk in te vullen, teneinde de database-opzoeking zo snel mogelijk te maken.
Minstens één van volgende items moet ingevuld worden: naam, postcode, gemeente, erkenningen.

help!

help!

help!

Selectie erkenningen   help!

C. Download van de lijst van de erkende aannemers:

Download de lijst van erkende aannemers.


Release 1.2.0     © FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie