ERKENDE AANNEMERS

Selectie categorie en klasse

Kies in de linker kolom een categorie door ze aan te klikken, klik vervolgens een operator aan in het middelste vakje en klik in de rechter kolom een klasse aan. Klik vervolgens op de

[toevoegen]

toets. Ga zo door tot alle erkenningscriteria ingevuld zijn. Klik op de

[OK]

toets om terug te keren naar het hoofdinvulscherm.

Selectie tot nu toe:


Release 1.2.0     © FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie