Belac accredited companies & organisations

0316.380.841

Company / organisation
accredited as
Ministeries van de Vlaamse Gemeenschap - Dep. Mobiliteit en Openbare Werken - Afd. Geotechniek
Beproevingslaboratorium
MINISTERIES VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP - AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER
Beproevingslaboratorium

© FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie