585 - HEILIG HART ZIEKENHUIS vzw: KLINISCH LABORATORIUM

Contactperson
Mevr. Meeusen A.

Mechelsestraat 24 
2500 Lier
Belgium

Tel : +32 3 491 30 64 (Meeusen) /+32 3 491 30 81
Fax : /
Enterprise number : 0412.080.645
email : labo.secretariaat@heilighartlier.be, An.Meeusen@heilighartlier.be
URL : http://www.heilighartlier.be

Belac Accreditation number : 585-MED

Scope of accreditation (fields and products)


© FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie