Talen passeren
NL| FR | EN 

Algemene beschrijving van de Bibliotheek Queteletfonds

Adres

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
City Atrium
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel (België)
Tel.: 02 277 55 55
Fax: 02 277 55 53
E-mail: quetelet@economie.fgov.be

Openingsuren

Maandag tot vrijdag, van 8.30 tot 16.30 uur.
Toegangsvoorwaarden: Lezerskaart verplicht (maar gratis).

Geschiedenis

De centrale bibliotheek van het Ministerie van Economische Zaken werd opgericht net voor de Tweede Wereldoorlog. Na de oorlog nam zij het fonds over van de bibliotheek van de Centrale Commissie voor de Statistiek die werd opgericht in 1841 en was uitgegroeid tot één van de belangrijkste bibliotheken in Europa op het gebied van economie en statistiek. Sindsdien heet ze "Bibliotheek Queteletfonds" ter nagedachtenis van de beroemde Belgische statisticus en oprichter van de Centrale Commissie voor de Statistiek, Adolphe Quetelet.

Taken

De taak van de bibliotheek is drieledig:

Beschikbare werken

De bibliotheek beschikt over een gespecialiseerde documentatie inzake economische en sociale wetenschappen evenals talrijke statistieken, niet alleen over België maar ook over het buitenland. Het bezit van de bibliotheek is met de jaren aangegroeid tot ruim 1 miljoen volumes.

Alle aanwinsten aan boeken, tijdschriften en tijdschriftartikels vanaf 1969 bevinden zich in het geautomatiseerde systeem (ongeveer 400.000 beschrijvingen). Jaarlijks worden ruim 16.000 nieuwe bibliografische referenties toegevoegd aan de database. De specificiteit van de bibliotheek Queteletfonds bestaat erin dat zij, in tegenstelling tot andere bibliotheken, naast de aangekochte boeken ook een selectie tijdschriftartikels indexeert en opneemt in de catalogen. Deze vertegenwoordigen ruim 80% van het totale bestand.

Het indexatiesysteem steunt op de universele decimale classificatie (UDC). De computer voegt automatisch de overeenstemmende trefwoorden toe in het Nederlands, Frans en Engels.

Onderstaande tabel geeft een globaal overzicht van de spreiding der werken over de grote deelgebieden:

Deelgebied %
Bedrijfseconomie 25
Arbeid 13
Statistiek, wiskunde en econometrie 13
Privé-financiën 12
Recht (economisch, privaat, publiek, administratief en internationaal) 12
Internationale economische betrekkingen 11
Productinformatie 9
Politiek 6
Energie 6
Inkomen, consumptie, BBP, nationale rekeningen 6
Economische ontwikkeling 5
Landbouw 5
Economische systemen 5
Internationale financiën 5
Sociologie 5
Overheidsfinanciën 4
Economische politiek 4
Regionale economie 4
Informatiewetenschappen 4
Vervoer 3
Milieu, ecologie 3
Informatica, elektronica 2
 

Zowat 2.500 tijdschriften worden nog steeds opgevolgd (op een totaal titelbestand van 8.000). De verdeling per thema ziet er als volgt uit:

Deelgebied %
Bedrijfseconomie 25
Arbeid 13
Statistiek, wiskunde en econometrie 13
Privé-financiën 12
Recht (economisch, privaat, publiek, administratief en internationaal) 12
Internationale economische betrekkingen 11
Productinformatie 9
Politiek 6
Energie 6
Inkomen, consumptie, BBP, nationale rekeningen 6
Economische ontwikkeling 5
Landbouw 5
Economische systemen 5
Internationale financiën 5
Sociologie 5
Overheidsfinanciën 4
Economische politiek 4
Regionale economie 4
Informatiewetenschappen 4
Vervoer 3
Milieu, ecologie 3
Informatica, elektronica 2

Wat betreft de taal van de werken is er een overwicht van de Engelstalige (circa twee vijfde), gevolgd door de Franstalige (circa één derde) en de Nederlandstalige (circa één vijfde).

Over nagenoeg alle landen zijn statistieken beschikbaar.

top
Overview Next